Centuria: Yüz Küçük Irmak Roman – Giorgio Manganelli

03-centuria-kapYüz küçük dünyadan oluşan bir anlatılar bütünüdür Centuria. Her biri birer sayfalık bir “roman” kabul edilen bu küçük dünyaların başkişileri arasında soyut kendilikler, küreler, girdaplar, var olmayan şeyler, hayaletler, periler, hiçlik, boşluk, yokluk var. Her bir küçük roman, aslında upuzun bir roman olma potansiyelini içinde barındırıyor, bir öz gibi, bir tohum gibi. Manganelli, sınırsız denebilecek düş gücünün etkisiyle okuru avucunun içine alıyor, peşinden sürüklüyor, kışkırtıyor ve adeta ona kendi Centuria’sını yazma esini veriyor.

Centuria
Yazan: Giorgio Manganelli
Çeviri: Sema Rifat

Kasım 2006 | 216 sayfa | ISBN 978-9944-494-02-X