Tag Archive: alef

Konuşmalar – F. Garcia Lorca

Lorca’nın şiir, tiyatro, resim, müzik, dans, halk şarkıları, ninniler hakkındaki konuşmaları… Lorca 1922-35 arasında İspanya’nın ve Amerika’nın çeşitli şehirlerinde, İspanyol sanatının kültürel değerlerini yeniden canlandırmak ve yaymak; şiirlerinde ve tiyatro eserlerinin temelinde yatan estetik fikirleri ifade etmek; sanatsal yaratma sürecini açıklamak…
Read more